Sport

Když se závodilo v Bystřici (2001)

Závody do vrchu „nevymizely“ ani na počátku nového tisíciletí. Na fotografiích níže je výběr vozů, které se účastnily závodů do vrchu v Malé Bystřici v roce 2001.

Zdroj: Soukromý archiv pana Radima Sochy. Děkuji za sdílení a důvěru.