Z cest (90. léta)

Explorer (1998)

Offroady z USA si své oblíbence našly vždy a to nejen ve své rodné zemi.

Ford dokonce dovážel svůj model EXPLORER i k nám. Jeho cena se pohybovala okolo 1 mil. Kč. Doménou podnikatelů a vlivných lidí byly v 90. letech ještě sedany a limuzíny, nikoli SUV, jak je tomu dnes. Už tehdy se však říkalo, že kdo něco znamená, má auto do terénu. Explorer na fotografii byl registrován v Praze na přelomu let 1997/98.

Zdroj fotografie: Svět motorů 6/98